EFEKTNÝ ZELENÝ OVÁL

V parku obce Marly-le-Roi ležiacej približne 15 km západne od Paríža realizovala architektonická kancelária 2AD Architecture vzorový projekt medzigeneračného bývania a služieb občianskej vybavenosti vrátane zeleno žiariaceho medicínsko-terapeutického centra s geometricky dokonalou fasádou zo šablón. Svojou presvedčivou víziou stavby rozhodli architekti z Vanves veľmi rýchlo vyzvanú developerskú súťaž so svoj prospech.

DVE STAVEBNÉ TELESÁ, JEDNA VÍZIA

Mimoriadny projekt zahŕňa jednak bezbariérové medicínsko-terapeutické centrum s osobitou fasádou, jednak rezidenciu pre seniorov so šesťdesiatimi bytmi a denné zariadenie pre deti. Na získanie vyváženosti komplexu spojili architekti rezidenciu a detské zariadenie do jednej spoločnej budovy na okraji severnej časti pozemku, medicínske centrum pavilónového charakteru potom umiestnili ako protipól na južnej strane záhrady.

JEMNÉ ROZDIELY

Pretože centrum kvôli svojmu oválnemu tvaru nemá žiadnu jednoznačne zreteľnú prednú a zadnú stranu, navrhol pre neho tím architektov neprerušenú fasádu opticky ladiacu s okolím. Voľba farieb sa opiera o farebný a materiálový kánon charakteristický pre tunajšiu obec, ktorá pre okná, dvere a dôležité architektonické prvky tradične odporúča rôzne odtiene zelenej. Architekti sa s týmto kánonom pohrali voľbou hliníkového obloženia a takmer pravidelným rozdelením šablón v špeciálnych farbách vyrobených na zákazku – šedozelená, normovaná mätovo-zelená rezedová zelená. Vzhľad „hadej kože“ a funkcie navyše evokuje asociáciu s Eskulapom. „Moderná, ale vzbudzujúca dôveru,“ tak chápu architekti štúdia 2AD Architecture svoj nový unikátny objekt v Marly-le-Roi.

FASCINUJÚCA FORMA

„Výrobky PREFA sú schopné uvádzať do života architektonické nápady a predstavy,“ uvádza k voľbe materiálu architekt Martin Armingeat zodpovedajúci za projekt. Vie to aj Stephan Ruck, jeden z konateľov a partnerov firmy Raimond SAS, ktorý do projektu s mnohonásobne zakrivenou fasádou vstúpil ako skúsený odborník. Jeho firma je známa realizáciou umelecky nápaditých perforácií a foriem v často výrazných farbách. Kvôli bohatej farebnej palete a materiálom rada siaha po Falzonale ale aj strešných alebo fasádnych šablónach PREFA. „Zákazku v Marly-le-Roi sme prijali aj pre zaujímavý tvar budovy, čo pre našich zamestnancov predstavovalo potenciál na získanie nových skúseností z oblasti plánovania, technológie i realizácie,“ vysvetľuje Ruck.