Vyhľadanie webovej stránky (po odoslaní budete presmerovaný na vyhľadanú stránku)

ČLENSTVO V CECHU STRECHÁROV SLOVENSKA


Cech strechárov Slovenska/ CSS je jedna z mála stavovských organizácií, ktorá sa aktívne zasadzuje a háji záujmy živnostníkov, podnikateľov v profesiách klampiar, pokrývač, tesár a izolatér.

V CSS sú združení  tiež poprední výrobcovia a dodávatelia materiálov pre strechy. Rady tejto skupiny rozšírila od polovice roka 2017 aj firma PREFA ALUMINIUMPRODUKTE GmbH. Jednou zo základných priorít pôsobenia firmy na každom európskom trhu je podpora stavebného klampiarstva.

Kontakt