Členstvo v Cechu strechárov Slovenska

V CSS sú združení  tiež poprední výrobcovia a dodávatelia materiálov pre strechy. Rady tejto skupiny rozšírila od polovice roka 2017 aj firma PREFA ALUMINIUMPRODUKTE GmbH. Jednou zo základných priorít pôsobenia firmy na každom európskom trhu je podpora stavebného klampiarstva.