Cechové dni 2019

Jedná sa o 16. ročník odborných seminárov o strechách, usporiadateľom podujatia je stavovská organizácia Cech strechárov Slovenska.

K hlavnej téme podujatia „Riešenie kritických detailov striech“ prispeje svojim vystúpením Ing. Gabriel Boros prezentáciou pod názvom: PREFA ALUMINIUMPRODUKTE – 70 rokov pôsobenia v alpskom prostredí.

Jednou zo základných priorít pôsobenia firmy PREFA na každom európskom trhu je podpora stavebného klampiarstva.

Chceme cestou intenzívneho odovzdávania skúseností, ktoré firma nadobudla počas 70 ročného pôsobenia v klimaticky extrémne náročnom prostredí prispieť k zvyšovaniu odborných znalostí, k spoľahlivej príprave a realizácii plechových striech, fasád a systémov odvodnenia striech.

Cechové dni 2019 sa konajú :

  • 20. február 2019 – streda, Banská Bystrica hotel LUX
  • 21. február 2019 – štvrtok, Nitra hotel MIKADO
  • 26. február 2019 – utorok, Košice hotel CENTRUM
  • 27. február 2019 – streda, Žilina hotel HOLIDAY INN

Prihlásiť sa a zistiť viac informácií môžete na: http://www.cechstrecharov.sk/aktuality/

Srdečne vás pozývame!