Ochrana životného prostredia: Recyklácia - dôležitá pre našu budúcnosť

Hliník a životné prostredie

RECYKLÁCIA - DÔLEŽITÁ PRE NAŠU BUDÚCNOSŤ

Hliník je najcennejší z recyklovateľných materiálov a ponúka atraktívne možnosti k opakovanému efektívnemu využitiu. Nielenže umožnuje minimalizovať odpad, ale tiež pomáhá šetriť energiu a zdroje surovín. Recykláciou hliníku sa ušetrí až 95% energie, ktorá je nutná k výrobe nového kovu.

"ĽAHKÝ KOV" HLINÍK

Hliník váži len 5 - 10% hmotnosti bežných materiálov strešných krytín, takže umožňuje ušetriť 90 - 95% hmotnosti. Najmä nosná konštrukcia môže byť dimenzovaná veľmi úsporne, počnúc výrobou, cez skladovanie a prepravu až po montáž. S prihliadnutím na dlhú životnosť hliníkových prvkov PREFA (žiadne lomy, korózia alebo zvetrávanie) vykazujú tieto produkty mimoriadne priaznivú energetickú bilanciu.