4. PREFALZ - PROFI

Úlohou kurzu je osvojiť si rozvinutejšie klampiarske techniky.

MIESTO:

PREFA Academy Nitra, Štúrova 136B, 949 01 Nitra, Slovensko
 

TERMÍNY:

26.01.–27.01.2023     (uzávierka do 19.12.2022) - plne obsadený
13.02.–14.02.2023     (uzávierka do 16.01.2023) - plne obsadený
23.02.–24.02.2023     (uzávierka do 30.01.2023)  - plne obsadený

ČAS:

1. deň: 09.00–16.00
2. deň: 08.00–14.00

OBSAH ŠKOLENIA:

Teoretická príprava:
¬ história PREFA, PREFA Slovensko
¬ produkty PREFA a základy klampiarstva
¬ technická podpora – nápočty, snehová a veterná ochrana, riešenie detailov, strešné skladby
¬ príponky, technické detaily k ich použitiu, dilatácie, dilatácie pásov
¬ stavebná fyzika – pokročilejšie témy
¬ technické detaily – odkvap, nárožie, úžľabie, hrebeň, okno, komín, pult, stena
¬ poruchy na streche, fotografie z realizácií, reklamácií, chyby z praxe
¬ BOZP školenie


Praktická príprava:
¬ príprava pre pokládku, pokládka a detaily PREFALZ
¬ práca v dielni, manipulácia s modelmi, predstavenie náradia, práca s montážnou príručkou
¬ príprava odkvapovej hrany, rozmeranie, pokládka
¬ riešenie hrebeňa a nárožia pre tieto typy PREFA krytín
¬ riešenie pre správne osadenie a funkčnosť úžľabia
¬ príprava maloformátových krytín pre lemovanie ku komínu
¬ príprava maloformátových krytín pre riešenie detailu - atika, pult, stena

POČET ÚČASTNÍKOV:
max. 10 osôb

CENA:
€ 140,00 bez DPH

INFORMÁCIE:

Cena školenia zahŕňa: občerstvenie vrátane obedu, ubytovanie s raňajkami, večeru,
materiál PREFA potrebný na školenie počas praktickej časti, podklady pri teoretickej časti
spolu s malým darčekom

_________________________________________________________________________

Po úspešnom absolvovaní školenia je každému účastníkovi odovzdaný certifikát. Podmienkou
úspešného absolvovania školenia je aktívna účasť po celú dobu školenia a spolupráca so školiteľmi.

Kontakt:
E-mail: skolenia.sk@prefa.com 
Telefón: 

Marek Mesík:  +421 915 528 475
Peter Mesík:   +421 915 247 416
Denis Filčák   +421 907 646 501