3. PREFALZ - ZÁKLAD

Úlohou kurzu je osvojiť si základné klampiarske techniky.

MIESTO:

PREFA Academy Nitra, Štúrova 136B, 949 01 Nitra, Slovensko
 

TERMÍNY:

23.01.–25.01.2023     (uzávierka do 19.12.2022) - plne obsadený
08.02.–10.02.2023     (uzávierka do 16.01.2023) - plne obsadený
20.02.–22.02.2023     (uzávierka do 30.01.2023)  - plne obsadený

08.03. - 10.03.2023 - NOVÝ TERMÍN, VOĽNÉ MIESTA

ČAS:

1. deň: 09.00–16.00
2. deň: 08.00–16.00
3. deň: 08.00- 14.00

OBSAH ŠKOLENIA:

Teoretická príprava:
¬ história PREFA, PREFA Slovensko
¬ produkty PREFA a základy klampiarstva
¬ technická podpora – nápočty, snehová a veterná ochrana, riešenie detailov, strešné skladby
¬ príponky, technické detaily k ich použitiu, dilatácie, dilatácie pásov
¬ stavebná fyzika - základy
¬ technické detaily – odkvap, nárožie, úžľabie, hrebeň, okno, komín, pult, stena
¬ poruchy na streche, fotografie z realizácií, reklamácií, chyby z praxe
¬ BOZP školenie


Praktická príprava:
¬ príprava pre pokládku, pokládka a detaily PREFALZ
¬ práca v dielni, manipulácia s modelmi, predstavenie náradia, práca s montážnou príručkou
¬ príprava odkvapovej hrany, podkladový pás, vymeranie, ukončenie stojatej drážky
¬ záveterné lišty, použitie zaťahovacích pásov, úprava záveterných líšt
¬ nárožie, riešenie nároží, úprava plechu
¬ hrebeň, možnosti riešenia hrebeňa, príprava a formovanie hrebeňa, zaťahovacie pásy, výroba hrebeňa, C-lišty
¬ lemovanie strešného okna, príprava šarní k strešnému oknu, oplechovanie
¬ odkvapový systém, spájanie, nitovanie, lepiaca sada

POČET ÚČASTNÍKOV:
max. 10 osôb

CENA:
€ 210,00 bez DPH

INFORMÁCIE:

Cena školenia zahŕňa: občerstvenie vrátane obedu, ubytovanie s raňajkami, večeru,
materiál PREFA potrebný na školenie počas praktickej časti, podklady pri teoretickej časti
spolu s malým darčekom

_________________________________________________________________________

Po úspešnom absolvovaní školenia je každému účastníkovi odovzdaný certifikát. Podmienkou
úspešného absolvovania školenia je aktívna účasť po celú dobu školenia a spolupráca so školiteľmi.

Kontakt:
E-mail: skolenia.sk@prefa.com 
Telefón: 

Marek Mesík:  +421 915 528 475
Peter Mesík:   +421 915 247 416
Denis Filčák   +421 907 646 501