2. MALOFORMÁT - PROFI

Úlohou kurzu je osvojiť si rozvinutejšie klampiarske techniky.

MIESTO:

PREFA Academy Nitra, Štúrova 136B, 949 01 Nitra, Slovensko
 

TERMÍNY:

06.02.–07.02.2023       (uzávierka prihlášky do 16.01.2023) 
15.02.–16.02.2023       (uzávierka prihlášky do 30.01.2023) - plne obsadený

ČAS:

1. deň: 09.00–16.00
2. deň: 08.00–14.00

OBSAH ŠKOLENIA:

Teoretická príprava:
¬ história PREFA, PREFA Slovensko
¬ produkty PREFA
¬ technická podpora – nápočty, snehová a veterná ochrana, riešenie detailov, strešné skladby
¬ stavebná fyzika v strechách - rozšírená
¬ technické detaily – odkvap, nárožie, úžľabie, hrebeň, okno, komín, pult, stena
¬ poruchy na streche, fotografie z realizácií, reklamácií, chyby z praxe
¬ BOZP školenie


Praktická príprava:
¬ príprava pre pokládku, pokládka a detaily PREFA produktov (strešná šablóna 29x29 a 44x44, strešný panel R.16 a FX.12)
¬ práca v dielni, manipulácia s modelmi, predstavenie náradia, práca s montážnou príručkou
¬ príprava odkvapovej hrany, rozmeranie, pokládka
¬ riešenie hrebeňa a nárožia pre tieto typy PREFA krytín
¬ riešenie pre správne osadenie a funkčnosť úžľabia
¬ príprava maloformátových krytín pre lemovanie ku komínu
¬ príprava maloformátových krytín pre riešenie detailu - atika, pult, stena

POČET ÚČASTNÍKOV:
max. 10 osôb

CENA:
€ 140,00 bez DPH

INFORMÁCIE:

Cena školenia zahŕňa: občerstvenie vrátane obedu, ubytovanie s raňajkami, večeru,
materiál PREFA potrebný na školenie počas praktickej časti, podklady pri teoretickej časti
spolu s malým darčekom

_________________________________________________________________________

Po úspešnom absolvovaní školenia je každému účastníkovi odovzdaný certifikát. Podmienkou
úspešného absolvovania školenia je aktívna účasť po celú dobu školenia a spolupráca so školiteľmi.

Kontakt:
E-mail: skolenia.sk@prefa.com 
Telefón: 

Marek Mesík:  +421 915 528 475
Peter Mesík:   +421 915 247 416
Denis Filčák    +421 907 646 501