1. MALOFORMÁT - ZÁKLAD

Úlohou kurzu je osvojiť si základné klampiarske techniky.

MIESTO:

PREFA Academy Nitra, Štúrova 136B, 949 01 Nitra, Slovensko
 

TERMÍNY:

17.01.–19.01.2023       (uzávierka prihlášky predĺžená do 05.01.2023)
31.01.–02.02.2023       (uzávierka prihlášky predĺžená do 05.01.2023)

ČAS:

1. deň: 09.00–16.00
2. deň: 08.00–16.00
3. deň: 08.00- 14.00

OBSAH ŠKOLENIA:

Teoretická príprava:
¬ história PREFA, PREFA Slovensko
¬ produkty PREFA
¬ technická podpora – nápočty, snehová a veterná ochrana, riešenie detailov, strešné skladby
¬ technické detaily – odkvap, nárožie, úžľabie, hrebeň, okno, komín, pult, stena
¬ stavebná fyzika v strechách - základy
¬ poruchy na streche, fotografie z realizácií, reklamácií, chyby z praxe
¬ BOZP školenie


Praktická príprava:
¬ príprava pre pokládku, pokládka a detaily PREFA škridľa, PREFA šindeľ, PREFA šindeľ DS.19
¬ práca v dielni, manipulácia s modelmi, predstavenie náradia, práca s montážnou príručkou
¬ príprava odkvapovej hrany, podkladový pás, vymeranie
¬ záveterné lišty, použitie zaťahovacích pásov, úprava záveterných líšt
¬ nárožie, riešenie nároží, úprava plechu
¬ hrebeň, možnosti riešenia hrebeňa, príprava maloformátových krytín pri hrebeni
¬ lemovanie strešného okna, príprava maloformátových krytín k strešnému oknu
 

POČET ÚČASTNÍKOV:
max. 10 osôb

CENA:
€ 210,00 bez DPH

INFORMÁCIE:

Cena školenia zahŕňa: občerstvenie vrátane obedu, ubytovanie s raňajkami, večeru,
materiál PREFA potrebný na školenie počas praktickej časti, podklady pri teoretickej časti
spolu s malým darčekom

_________________________________________________________________________

Po úspešnom absolvovaní školenia je každému účastníkovi odovzdaný certifikát. Podmienkou
úspešného absolvovania školenia je aktívna účasť po celú dobu školenia a spolupráca so školiteľmi.

Kontakt:
E-mail: skolenia.sk@prefa.com 
Telefón: 

Marek Mesík:  +421 915 528 475
Peter Mesík:   +421 915 247 416
Denis Filčák   +421 907 646 501