ŠKoliaci výcvikový program: Workshopy pre profesionálov

O PREFA ACADEMY

Produkty PREFA môžu spracovávať len vyškolení remeselníci. Z tohto dôvodu je potrebné získať licenciu na pokládku a montáž na školení v PREFA Academy. Kto chce zvládnuť silné produkty s býkom v logu, nesmie mlátiť prázdnu slamu - v PREFA Academy vedomosti odovzdávajú profesionáli z oboru. Remeselníkom ponúkame širokú škálu školení. Počas teoretickej časti sa venujeme produktom PREFA a najdôležitejším technologickým postupom na praktickom výcviku, ktorý sa vykonáva na špeciálnych modeloch striech.
Po úspešnom absolvovaní školenia dostane každý účastník certifikát PREFA.

Odborný poradca pre architektov a projektantov