ŠKoliaci výcvikový program: Workshopy pre profesionálov

O PREFA ACADEMY

Produkty PREFA môžu spracovávať len vyškolení remeselníci. Z tohto dôvodu je potrebné získať licenciu na pokládku a montáž na školení v PREFA Academy. Kto chce zvládnuť silné produkty s býkom v logu, nesmie mlátiť prázdnu slamu - v PREFA Academy vedomosti odovzdávajú profesionáli z oboru. Remeselníkom ponúkame širokú škálu školení. Počas teoretickej časti sa venujeme produktom PREFA a najdôležitejším technologickým postupom na praktickom výcviku, ktorý sa vykonáva na špeciálnych modeloch striech.
Po úspešnom absolvovaní školenia dostane každý účastník certifikát PREFA.

Gabriel Boros

Bratislavský kraj (okrem okresov Malacky, Pezinok), okresy Trnava, Galanta, Dunajská Streda, Nitriansky kraj (okrem okresov Topoľčany a Zlaté Moravce), okresy Veľký Krtíš, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota.