MATERSKÁ ŠKOLA, NIEDERWERRN, NEMECKO

Použitý materiál: PREFALZ vo farbe P.10 čistá biela

Jürgen Hauck a Herbert Osel z architektonického štúdia hjp architekten realizovali v nemeckom Niederwerrne Evanjelicko-luteránsku materskú školu, pozostávajúcu z 3 stavebných telies s výraznými strechami pokrytými zvitkovým plechom PREFALZ vo farbe čistá biela. Podľa Haucka objekt pripomína „tri biele zasnežené vrcholky“. Centrálne umiestnené vysoké priestory, ktoré predstavujú zmenu oproti tematicky zameraným miestnostiam objektu, môže využívať až 125 detí napr. ako miesto pre občerstvenie, pohybové aktivity alebo iné činnosti. Pri realizácii žiarivých strešných plôch, medzi radovými a rodinnými domami v tejto oblasti, sa ukázalo, že postaviť tri biele vrcholky v malom bavorskom meste nie je jednoduché.

VÝZVY PROJEKTU

Pre interdisciplinárne koncipovanú architektonickú kanceláriu sa projektovanie, výstavba i detailné práce ukázali ako skutočne napínavé: bolo potreba vyriešiť zapeklité technické detaily, nepodarkom z čista estetického hľadiska bol roh drevenej konštrukcie a investori neváhali ani kritizovať. Naviac zúčastnení taktiež vždy hneď nepochopili ideu návrhu od samotných architektov a ich predstavy o priestoroch. So stavebnými výkresmi si investori nevedeli príliš rady a rozhodovali sa často až vtedy, keď dostali vzory a príklady v mierke 1:1. Po projektovej fázy trvajúcej rok a pol prišlo konečne stavebné povolenie a za ďalšieho poldruha roka sa priestory otvorili deťom. „To, čo sme k tomu my ako architekti chceli povedať, už dnes stojí a rozpráva svoj vlastný príbeh. Budúcnosť tu tvoria iní,“ komentovali skutočnosť architekti z hjp architekten pri slávnostnom predaní a otvorení projektu.

PREFALZ RIEŠI PROBLÉMY

Pre materskú školu bolo potrebné nájsť riešenie pre odkvap a štítovú hranu, ktorá vzájomne spojuje rozdielne sklony striech bez presahu. U striech s presahom by totiž na krov pôsobili výrazné horizontálne sily. Táto zvláštnosť pripravila architektom a klampiarom bezsenné noci, ale nakoniec sa poradilo všetky „diabolské konštrukčné výzvy“ zvládnuť. Pretože prechod medzi strechou a fasádou mal byť plynulý a taktiež protipožiarna ochrana vyžadovala použitie odolnej, tvrdej strešnej krytiny, siahli architekti po zvitkovom plechu PREFALZ. Tento ľahký, všestranne použiteľný a mimoriadne odolný materiál vyhovoval nielen technickým predpisom, ale umožnil vytvoriť opticky perfektné neprerušené línie drážok v súlade so zámerom architektov. Strešné a fasádne plochy tak mohli architekti rytmizovať tromi rôznymi šírkami pásov plechu. V tíme remeselníkov pod vedením klampiarskeho majstra Wiedamanna našlo štúdio hjp architekten kompetentnú realizačnú firmu, ktorá si poradí i s neštandardnými riešeniami a trúfne si na konštrukčne náročné projekty.

KRÁTKE ZHRNUTIE

Evanjelicko-luteránska materská škola v Niederwerrne navrhnutá štúdiom hjp architekten upúta svojimi nápadnými strešnými plochami pripomínajúcimi tri biele zasnežené vrcholky. Ako krytina bol použitý zvitkový plech PREFALZ vo farbe P.10 čistá biela. I cez projektové a technické výzvy umožnil PREFALZ vytvoriť na strešných a fasádnych plochách opticky neprerušované línie drážok a vyhnúť sa strešným presahom.