Ľadová aréna, Gällivare, Švédsko

Použitý materiál: fasádny šindeľ vo farbách: P.10 tmavočervená, P.10 tehlovočervená, zvláštna farba na objednávku RAL 8012 (červenohnedá), zvláštna farba na objednávku RAL 3011 (hnedočervená)

Švédske mestečko Malmberget s viac ako storočnou baníckou históriou, ktoré leží tesne pod polárnym kruhom, musí s konečnou platnosťou ustúpiť ťažbe. Už niekoľko rokov je postupne začleňované do susedného mesta Gällivare. V tomto presune hrá už dlhšiu dobu významnú úlohu Mats Jakobsson a jeho tím z architektonického štúdia MAF Arkitektkontor. Ako súčasť rozvoja Gällivare projektovali tiež halu ľadových športov a zábavy, obloženú 26000 červenými fasádnymi šindľami PREFA.

DÔMYSELNE ZABALENÁ STAVBA

Zahusťovanie doposiaľ malej obce si vyžaduje i vybudovanie infraštruktúry vyhovujúcej budúcim potrebám. Štúdio MAF Arkitektkontor bolo zapojené nielen do plánovania bytovej výstavby mesta, ale navrhlo aj veľké komunálne zariadenie, napr. multifunkčný dom športu a kultúry, školské centrum a aj vyššie spomenutú halu ľadových športov. Pri projektovaní haly o veľkosti 6500 m² hľadal architekt taký ten „výraz skromnosti, ktorý hale dodá dôstojnosť a čitateľnosť“. Zaoblenými rohmi, rôznymi stavebnými výškami a ľahko dozadu naklonenou fasádou, opticky oscilujúcou v piatich rôznych červených odtieňoch, sa podarilo dosiahnuť toho, že i tak obrovský objem hmoty pôsobí pre okoloidúcich ľudsky.

ĽAHKÉ ROZHODNUTIE

Rozhodnutie sa pre hliníkový fasádny šindeľ nebolo pre architekta nijako náročné. Žiadny iný materiál nie je možné bez problémov pokladať na konkávnych a konvexných zaobleniach i pri teplotách až mínus 30 °C. K rozhodnutiu prispela taktiež dostupnosť zvláštnych farieb na objednávku a široká paleta farebných odtieňov, ktorá má zásluhu na efektnom pôsobení fasády pri pohľade zblízka i z diaľky a reflektuje životnú radosť a zápal pre športové činnosti prevádzkované vo vnútri haly. Pre tieto činnosti je hala optimálne vybavená: má tréningové priestory pre deti, sál pre baletných tanečníkov a sofistikovaný tepelný systém, schopný vyrábať ľad rôznej tvrdosti.

ČLOVEK SA UČÍ STÁLE

Tím kolegov Magnusa Rahkoly z firmy Hala Byggplåtslageri AB dokázal s dobre zladeným montážnym postupom a dôkladným plánovaním ambiciózny architektonický projekt v Gällivare úspešne zrealizovať. Kvôli ľadovému chladu v týchto zemepisných šírkach je časť roka priaznivá pre stavebné práce veľmi krátka. V modravom svetle polárnych nocí boli naviac šindle od seba ťažko farebne rozpoznateľné, a preto boli očíslované. Tím remeselníkov navrhol vlastný, náhodne vyzerajúci vzor fasády – od architektov dostali tiež len údaje o tom, koľko percent ktorej farby majú použiť. Rahkola zdôrazňuje, že sa na stavbe naučil mnoho nových postupov využiteľných pri budúcich prácach.

KRÁTKE ZHRNUTIE

Vďaka švédskej architektonickej kancelárii MAF Arkitektkontor má hala ľadových športov a zábavy v Gällivare originálne farebne oscilujúcu fasádu z fasádnych šindľov PREFA. Maloformátový fasádny produkt bol zvolený predovšetkým preto, že umožňuje montáž pri teplotách až do mínus 30°C. Jeho použitím v piatich rôznych odtieňoch červenej farby vznikol pôsobivý dizajn, ktorý evokuje športové činnosti vo vnútri haly.