20. Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou

Cech strechárov Slovenska už tradične organizuje Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou. Dvojdňová súťaž sa bude konať v rámci sprievodného programu odborného stavebného veľtrhu CONECO 2018 na výstavisku INCHEBA Bratislava. V tomto roku bude súťažiť sedem dvojčlenných družstiev zo Slovenska a Českej republiky.

Firma PREFA ALUMINIUMPRODUKTE bola oslovená organizátorom súťaže pre partnerstvo počas prípravy a priebehu 20. Majstrovstiev strechárskych remesiel žiakov odborných škôl. V súlade so základnými prioritami pôsobenia firmy na každom európskom trhu, medzi ktoré patrí jednoznačne podpora stavebného klampiarstva sme predmetné oslovenie s úctou prijali. Ani Slovensko nie je výnimkou, kde sa predmetné remeslo potyká s vážnymi ťažkosťami. Alarmujúci nedostatok odborného dorastu zamestnáva korektných dodávateľov pre klampiarske remeslo. Firma PREFA ALUMINIUMPRODUKTE pôsobí viac ako 70 rokov v oblasti výroby klampiarskych výrobkov pre strešné krytiny, fasádne obklady a odvodňovacie systémy z hliníka. Strešné systémy PREFA sú desiatky rokov testované v extrémnych alpských klimatických podmienkach. Pre tohtoročné majstrovstvá padlo rozhodnutie z množstva strešných PREFA systémov na FALCOVANÝ ŠINDEĽ. Jeho výroba bola spustená v roku 1983. Od tohto času bolo zrealizovaných niekoľko stoviek striech v celej Európe. Viac informácií je možné získať na: falcovaný šindeľ

Týmto vás srdečne pozývame podporiť osobnou návštevou súťažiace družstvá!