Otázky a odpovede

Často kladené otázky

Kľúčové slovo

Otázka

Hliník Aké sú zvláštnosti materiálu hliník?

o prírodnom hliníku

Načo si treba dať pozor u prírodného hliníka?

Metóda povrchovej úpravy Aké metódy povrchovej úpravy existujú?
Ochrana pred bleskom Je strecha PREFA vhodná ako ochrana pred bleskom?
Značka CE Ako prebieha certifikácia výrobkov PREFA značkou CE?
Strešná konštrukcia Aká je konštrukcia hliníkových striech PREFA?
Strešné okno Je možné do strechy PREFA namontovať strešné okná?
Sklon strechy Aký sklon strechy je potrebný pri strechách PREFA?
Elektromagn. žiarenie Cloní strecha PREFA elektromag. žiarenie?
Výber farby V akých farbách existujú produkty PREFA?
Televízna anténa Kde sa montuje televízna anténa?
Záruka Aká dlhá je záruka na výrobky PREFA?
Krupobitie Môžu krúpy poškodiť strechu PREFA?
Studená strecha/teplá strecha Čo sa myslí pod studenou príp. teplou strechou?
Korózia Čo je korózia a vyskytuje sa aj pri hliníku?
Hluk Robí strecha PREFA viac hluku ako iné strechy?
Cena Koľko stojí strecha PREFA?

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Ako správne čistiť a udržovať strechu PREFA?

Hrdza Hrdzavie strecha PREFA?
Zachytávač snehu Ako sa inštalujú zachytávače snehu?
Spodná konštrukcia Aká spodná konštrukcia je potrebná pri strechách PREFA?
Spojenie s kovom Ako sa správa hliník v spojení s kovmi?
Pokládka Ako sa pokrýva strecha PREFA?
Údržba Ako sa pri produktoch PREFA vykonáva údržba?
Krytina z vlnitých platní Je možné položiť strechu PREFA na krytinu z vlnitých platní?
Prekrytie Je možné prekrytie starých striech?
Príslušenstvo Existuje k produktom PREFA príslušenstvo